Příchod zelených dětí

11. 01. 2008 | † 04. 01. 2010 | kód autora: WMW

Čas od času vzruší svět zprávy o záhadných lidech, kteří se znenadání objevují mezi námi. Jsou zcela odlišní, chovají se podivně a my nevíme nic o jejich původu. Informace o jejich návštěvách pocházejí z různých dob lidské historie, ale často se v mnohém shodují. Odkud tyto tajemné bytosti přicházejí a jsou to ještě vůbec lidé?

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mezi nejslavnější patří dobře zdokumentovaný případ takzvaných zelených dětí, které se znenadání objevily v roce 1887 nedaleko španělského města Banjos. Chlapec a dívka vyšli z jeskyně, která neměla druhý vchod, byli oblečeni do zvláštních šatů a hovořili řečí, které nikdo nerozuměl. Zelený nádech jejich kůže se naprosto lišil od pleti všech dosud známých lidských ras.

....0pt; text-underline: none">

LUSKY ZACHRAŇUJÍ ŽIVOT

Vystrašeně plačící děti našli zemědělští a odvedli je do vesnice. Na starost je dostal místní smírčí soudce Ricardo da Calvo. Ten se nejdříve pokoušel chlapce s dívenkou vykoupat, aby zeleň smyl, ale ukázalo se, že je opravdu přirozenou barvou jejich pokožky. Podle dochovaných záznamů měly děti určité negroidní rysy, ale zároveň mandlovité oči typické spíše pro obyvatele asijských oblastí.

Problémem byla výživa nalezenců: nedokázali pozřít žádné nabízené potraviny a hoch po několika dnech zcela podvyživený zemřel. Holčičku se nakonec podařilo přemluvit, aby snědla čerstvě natrhaní lusky, a to jí zřejmě zachránilo život. Postupně přivykala životu v Banjosu, zelená barva její kůže začala pozvolna mizet, měnila se v běžné"lidské" zabarvení.

MARS, ČI PARALELNÍ SVĚT?

Když se osiřelá dívka naučila se svými ošetřovateli komunikovat v lámané španělštině a začala pracovat jako služka v soudcově domě, konečně se mohli začít její zachránci vyptávat na její původ. Prohlásila, že s bratrem přišli z míst, kde nezáří slunce, ale panuje neustálé šero. Od země zalité slunečním svitem byla prý jejich vlast oddělena širokou řekou. Osudného dne si prý hráli venku, když náhle uslyšeli hlasitou ránu, něco je vtáhlo do tmy a najednou byli v jeskyni. Nic víc si děvče nepamatovalo.

Odborníci povolaní z Barcelony mezitím usilovně pracovali na identifikaci jazyka zelených dětí. Neuspěli. Takovou řeč dosud nikdo na této planetě neslyšel. Stejně tak bezvýsledné byly rozbory látky jejich podivného, kovově se lesknoucího oděvu. Odkud tedy děti do Španělska přišly? Tehdejší spekulace o tom, že pocházejí z Marsu a dostaly se na zeměkouli díky silné bouři, dnes ve světle moderních poznatků o vesmíru můžeme snadno zavrhnout. Byl snad domovem zelených sourozenců jakýsi paralelní svět? Jaká výjimečná údalost dokázala otevřít dveře mezi ním a naší Zemí?

Bohužel i přes veškerou péči dívenka svého bratra přežila o pouhých pět let a tajemství jejího původu zemřelo spolu s ní.

PORUCHA V PROGRAMU HISTORIE

Šokem pro historiky bylo zjištění, že podobný případ se už jednou stal, a to koncem dvanáctého století v anglické osadě Woolpit v hrabství Suffolk. Tamní opat Ralph z Coggeshallu celou událost zachytil ve své kronice, stejně jako nezávisle na něm dějepisec William Newburgh. Neuvěřitelná je i podobnost jmen – dvojici zelených dětí vesničané odvedli ke statkáři, který se jmenoval Richard De Calne.

Jaké vysvětlení pro takovou shodu dvou historicky zaznamenaných událostí zvolit? Vymýšleli si španělští dějepisci a do svých kronik okopírovali sedm let starou zajímavou příhodu z Anglie, o níž se bůhvíjak dozvěděli? Někteří badatelé nabízejí jiný výklad: naše realita je řízena jakýmsi hyperpočítačem, který při vytváření dějin použil dvakrát stejný program. Možná bychom při pečlivém zkoumání starých dokumentů narazili i na další události, které se v lidské historii podezřele opakují.

green child


Zobrazit další články tohoto autora

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.